VEDA balonky s.r.o.

U měšťanského pivovaru 869/1

PSČ 170 00, Holešovice, Praha 7

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244587

info@vedabalonky.cz